Mitä huomioida ennen asennusta

Ennen auton tuomista Restyling Pointille, olemme luoneet tarkan oppaan kaikista mahdollisista yleisistä ja tarkoista tilanteista, joita asiakkaan olisi tärkeä tietää myöhempien yllätysten välttämiseksi. Jos olet epävarma pitäisikö suojata enemmän, suosittelemme vilkaisemaan Uuden auton suojausoppaan.

1. Lähtökohtaisesti antamamme hinnat tai hinta-arviot pysyvät aina muuttumattomina. Tekijät, jotka voivat vaikuttaa hintaan on force-majeure tilanteet asennuskohteen/asiakkaan puolelta, olosuhteet joita asiakas ei tiennyt/joita ei ollut tiedossa etukäteen kummallakaan osapuolella: asiakkaalla ja Restyling Pointilla. Esimerkktilanteita:

1.1. Suosittelemme, että keraamiset pinnoitteet kiillotetaan pois, koska ne vaikuttaa PPF kalvon kestävyyteen.

1.2. Usein asiakkaat eivät tiedä autojensa historiaa ja olemassaolevan keraamisen pinnoiteen olemassaoloa autossaan. Tämä on täysin normaalia. Kun työn alle otetussa autossa, pesun yhteydessä huomaamme autoon asennetun keraamisen pinnoitten – ilmoitamme asiakkaalle riskin, että jos kalvotettavia osia ei kiilloteta, se saattaa vaikuttaa PPF suojakalvon kestävyyteen puutteellisen adheesion ansiosta. Kiillotus työn osuus lasketaan yksilöllisesti tapauksen perusteella. Keskimäärin pinnoitteen poiston kustannus (riippuen autossa käytetystä pinnoitteesta ja pinnoitetyypistä/vahvuudesta) on keulassa alk. 179€ ja koko autossa alk. 459€. Osittaisessa kiillotuksessa esim kiillotustyön kustannus menee tuntiveloituksella 120€/h. Hyödyllinen opas: Mitä huomioida ennen keraamisen pinnoitteen asennusta

1.3. Hyönteisten/linnunulosteen/puupihkan määrä auton etuosassa. Kesällä kertyy auton etuosaan hyönteisten jälkiä, jotka herkästi palaa maalipintaan kiinni. Kaikki niistä eivät lähde aina tehokkaimmillakaan kemikaaleilla pois, vaan niille joutuu suorittamaan kiillotus prosessin. Kiinni palaneiden hyönteisten olemassaolo on siis täysin yksilöllistä eikä se ole täysin säännöllinen ilmiö. Jotta hyönteiset eivät jää ns. fossiileiksi läpinäkyvän PPF suojakalvon alle, ne on tärkeää poistaa. Hyönteisten poisto tapahtuu tuntityönä 120€/h ja tilastollisesti auton Full Front PPF suojateippaukseen menee aikaa 0,7h eli 84€. Osittaisessa kiillotuksessa hyönteisten poiston kiillotus työn kustannus menee tuntiveloituksella 120€/h.

1.4. Suosittelemme paikkaamaan vain isoimmat ja näkyvimmät kiveniskut, jotka näkyy seisomakorkeudelta auton edessä seisoessaan. Emme suosittele paikkaamaan kaikkia pienimpiä kiveniskuja, koska tällöin lopputuloksesta tulee “paikatun näköinen”. Asiakkaan erikoistoiveet otetaan huomioon ja mikäli asiakas haluaa, että jokainen pienikin kivenisku paikataan, tehdään juuri niin, kuten asiakas haluaa. Kiveniskujen paikkaus ei koskaan lähtökohtaisesti sisälly PPF suoja kalvotuksen hintaan, ellei ole erikseen sovittu. Paikkaus toteutetaan 120€/h + mahdollinen auton väripurkki ~30€ (asiakkaan mahdollista myös tuoda maahantuojalta itse hankittu pullo). Kiveniskujen paikkaus on suojateippaus prosessista erillään oleva eri toimenpide eivätkä ne sisälly toistensa kustannuksiin.

2. Aikataulu: Jotta PPF kalvo saavuttaa takuuehdot ja tekniset vaatimukset järeän kestävyytensä vuoksi PPF täytyy aina kuivua yön yli, näin ollen mitä laajempi suojateippaus alue, sitä enemmän se vaatii asennusaikaa + kuivumisaikaa.

2.1. Noudatamme talvella 2 täyttä kuivumispäivää ja kesällä 1-2 pv.

2.2. Jos autoon tehdään Full Front Kit, se otetaan esim. maanantai aamulla työn alle ja luovutetaan keskiviikko aamusta.

2.3. Koko auton suojateippauksessa, autoa tehdään 5 arkipv ja auton on seistävä ja kuivuttava vielä 2 pv. Esim. Maanantaina työn alle, seuraavana maanantaina luovutukseen.

2.4. Jos auto tuodaan alkuperäisesti sovitusta ajankohdasta myöhemmin asennukseen, auton alunperin suunniteltu luovutusajankohta siirtyy luonnollisesti eteenpäin.

3. Mustien karheiden osien suojateippaus on mahdotonta, koska siihen ei tartu teippi/kalvo eikä edes maali. Nämä alueet eivät siis koskaan sisälly hinta-arvioon eikä toteutukseen. Näitä alueita on yleensä automerkeistä riippuen alahelmat, pyöränkaaren listat, etu/takapuskurin alaosat. Tämä alue on helposti löytyvä, se on mattamusta, karhea muoviosa.

4. Ennen työn aloittamista on tärkeää, että auton maalipinta on maalauksen jälkeen asennuskuiva maalipinnan kuivumisen osalta. Mikäli olet epävarma auton maalipinnan kuivuneisuudesta oli se sitten uusi tai käytetty, varmistathan asian myyjäliikkeeltä/entiseltä omistajalta mahdollisien tuoreiden maalausten varalta. Maalauksen jälkeen auto on kuivuttava vähintään 4-6 vk, ennen turvallista teippaus prosessia. Yleensä uusien autojen luovutuspäivä on vähintäänkin tämän 4-6vk jälkeen, kun auto on tullut maalauksen jälkeen uunista ulos. Uusissa autoissa sen sijaan joskus saattaa tapahtua logistiikan aikana kuljetusvaurioita, jotka vaatisivat maalauksen. Nimenomaan nämä tilanteet on selvitettävä ja välitettävä Restyling Pointille.

5. Nojautuen siihen, mitä näemme päivittäin eri automalleissa, voimme sanoa että tänä päivänä autoteollisuuden maalipinnan tuotannossa näkyy suuntaus siitä, että maali pinnassa on entistä enemmän ominaisuuksia, joita ei ole ollut autoteollisuudessa ennen. Toisin sanoen maalipinnan laatu näyttää muuttuvan vuosikymmenien aikana. Tämän seurauksena voimme törmätä entistä useammin esimerkkitapauksiin:

5.1. Roskat maalipinnan alla, sekä maalipinnan ja lakkapinnan välissä. Tämä näkyy erityisesti kalvon alta ns. kuplina, koska tällöin kalvon alle jää kohouma, jonka ympärille muodostuu neulankärjen kokoinen ilmatasku, joka näyttää ns. ilmakuplalta. Riippuen autovalmistajasta toisille automerkeiille tämä ominaisuus on yleisempää.

5.2. Panelgapit eli raot korin osien välissä. Korin osien epäsymmetrinen istuvuus saattaa vaikuttaa asennettavan PPF kalvon epäsymmetriseen asennukseen esim. ajovalon alta, tämä erittäin yleinen näky. Konkretiassa esim. toisen ajovalon alle kalvon saa vietyä alle ja toisen alle ei, jos valo on kiinni puskurissa.

6. Mikäli uuden auton toimitusaika viivästyy, pyydämme ilmoittamaan siitä asap Restyling Pointille, jotta osaamme adaptoitua uuteen aikatauluun muutosten avulla.

Yleistä liittyen vastuuseen ja takuuseen

Restyling Pointin arvoihin kuuluu mm. rehellisyys, avoimuus, jatkuva oppiminen ja luottamus. Näin ollen asennuksesta johtuviin seuraamuksiin käyttäydymme vastuullisesti, ja käytämme tilaisuutta analyysiin ja mahdollisuuteen oppia ja saada kokemusta. Tämän alan ollessa 100% ihmisen käsityötä emme kiellä virheiden mahdollisuutta mutta kaikin mahdollisin tavoin pyrimme välttämään ja minimoimaan käsityön inhimillisen virheen tapahtumista. Jokainen mahdollinen virhe meillä dokumentoidaan, eikä asiaa koskaan jätetä analysoimatta tai kehittämättä. Informoimme asiakasta ennakkoon pienistäkin mahdollisista riskeistä, tilanteista jotka osaamme ennustaa sen tiedon perusteella, minkä asiakas on meille toimittanut ennen työn suorittamista, tai joka on meillä on hallussa kokemuksen perusteella. Restylingin yrityskulttuuriin pohjautuvan vastuuntunnon ja kunnioituksen takia asiakasta kohtaan olemme velvollisia minimoimaan riskit asiakasta kohtaan.

PPF asennus

Restyling Pointin tehtävänä on löytää asiakkaan puolesta paras mahdollinen raaka-aine, mitä alalta tällä hetkellä saa ja asentaa se kestävämmällä mahdollisella tavalla asiakkaan ajoneuvoon.

Restyling Point ei kemiallisesti valmista käyttämänsä tuotteita / raaka-aineita, kemikaaleja,  kuten teippejä, pinnoitteita ja kalvoja tms. Sen sijaan me pidämme innovoivasti silmät auki uusille tuotteille, testaamme niitä ja jatkuvasti, etsimme tuoreinta parasta tuote teknologiaa, jotta asiakkaamme saisivat autonhoito alan tuoreimmat, testatut ja laadukkaimmat tuotteet. Emme katso hintaa tuotteessa, vaan laatua. Meille on tärkeää, että tuote/palvelu on tuoreinta teknologiaa ja asiakas saa parasta mahdollista vastinetta rahoillensa.

Alallamme ei ole kirjallisia virallisia maailmanlaajuisia asennus-standardeja, vaan ne ovat enemmän suullisia yleisessä tiedossa ammattilaisten keskuudessa olevia kokemukseen/mielipiteeseen pohjautuvia määritelmiä. Teippien/pinnoitteiden/tms asennuksen osalta tämä ala on 100% ihmisen toteuttamaa käsityötä, näin ollen tällä alalla on paljon yksittäisten ammattilaisten subjektiivisia mielipiteitä.

Restyling Pointin ajatusmalli laatustandardien ja toteutustapojen suhteen on luotu keräten ja jatkuvasti edelleen valvoten liikkeellä olevia yllä mainittuja määritelmiä ja subjektiivisia mielipiteitä, jotka kuvaavat yleistä laatustandardia. Suodatamme edellä mainituista jättäen jäljelle vain faktat ja tarkastetut asiat ja poimimme niistä riskianalyysin perusteella enemmän mahdollisuuksia maksimaaliselle onnistumiselle/laadulle tuovan asennustavan / tuotteen / raaka-aineen tms. Olemme koko ajan silmät ja korvat auki uusille metodeille ja tuotteille ja suhtaudumme uutuuksiin varauksella ja vain testien jälkeen joko hyväksymme uudet asiat kokonaan tai jätämme niistä vain toimivat ja faktapohjaiset menetelmät käyttöömme. Kehitymme siis päivittäin.

Edellä mainitun toimintamallin lisäksi, kieltäydymme ottamaan vastuuta sellaisissa tapauksissa, joissa virheen/tilanteen vastuun takana on toinen juridinen/yksityinen taho/organisaatio, joka on alunperin tilanteen luonut tai ollut siitä merkittävästi vastuussa. Erottelemme subjektiiviset mielipiteet ja luotamme vain faktoihin.

Yleistä materiaalista ja laatustandardeista

PPF eli Paint Protection Film kalvo on innovatiivinen kalvotuote, joka suojaa autoa päivittäisiltä vaurioilta. PPF kalvo on kehitetty olemaan se, joka ottaa itseensä kaiken vaurion, minkä muussa tapauksessa ottaisi maalipinta.

PPF kalvo on auton/muun kohteen pintaan asennettava tuote, jonka tarkoitus on toimia kilpenä, fyysisten parhaimpien mahdollisuuksiensa mukaan torjua täysin tai vähintäänkin minimoiden maalipintaan/asennettuun pintaan läpi asti pääsevää vauriota, kuten päivittäiset kiveniskut ja naarmut. PPF suojakalvo ei kykene ihmeisiin, jos lentää suurikokoinen kivi auton konepeltiin. Kalvo ei ole ikuinen, eikä se kestä rajatonta käyttöä. Sen sijaan kalvo on jatkuvasti kehittyvä innovoiva tuote, joka on tänä päivänä sen tehokkaimassa versiossaan ja muodossaan parempi, laadukkaampi, kestävämpi kuin koskaan tätä ennen. Tuote on ajan saatossa kehittynyt merkittävästi ja uskomme, että kehityskaaren analysoinnin perusteella kehitys ei taannu.

Kalvo on suunniteltu kestämään ja torjumaan yleisimmät rasitteet, joita maalipinta ei kestä ja jotka muuten näkyisivät maalipinnan päällä vaikuttaen kohteen ulkonäköön ja jälleenmyyntiarvoon. Kalvon on tarkoitus kärsiä, mikäli rasitteen kuormitusaste on äärirajoilla kalvon suojaus/kestävyys kykyjen suhteen. Jos kalvo vaurioituu merkittävästi tämä tarkoittaa, että ihmisen keksimä tuote tänä päivänä on saavuttanut maksimaalisen rajansa ja on mahdollisesti aika korjata/uusia/vaihtaa se.

On tärkeä muistaa; mikäli kalvoa ei olisi, korvaamattomat ja arvokkaat seuraukset olisivat olleet maalipinnassa. PPF eli Paint Protection Film on sanansa mukaisesti maalin suoja kalvo. Se on ikään kuin kilpi asennuskohteen edessä päivin ja öin, 24/7 helteessä ja pakkasessa, myös silloin kun autolle suoritetaan virheellistä huoltotoimenpidettä.

“ Kengissä, joissa kävelemme kuluu pohja. PPF kalvo kuluu yhtälailla “

Kalvon kuuluu tässä tapauksessa olla nimenomaan se suojakilpi, joka omien rajallisten kykyjensä perusteella altistuu fyysiselle ja kemialliselle rasitteelle antaen parhaansa, jotta asiakkaan suojattu asennuskohde olisi koskematon. Kalvo ei ole loputon tuote, vaikka onkin suunnattoman laadukkaasti suunniteltu ja laadukkaiden standardien mukaan asennettu kovinta käyttöä ajatellen.

PPF kalvolla on omat rajoitukset, joita ei esim. ole perinteisellä vinyyli kalvolla (eroavaisuuksista voi lukea täältä) , näin ollen me Restyling Pointilla emme tyydy siihen, kuinka tätä materiaalia asennetaan maailmanlaajuisesti. Koska näemme tietynlaisia puutteita siinä. Olemme luoneet omat laatustandardit , joita jokainen asentajamme noudattaa. Jalostamme standardeja päivittäin.

Yritämme manipuloida kaikin mahdollisin turvallisin keinoin PPF kalvoa menemään monesti niin pitkälle, kuinka sitä ei kansainvälisesti yleisin asennus-standardein normaalisti viedä. Toteutamme merkittävän paljon ylimääräistä työmäärää minimoidaksemme asiakkaan riskit. Tämä kaikki yhden ja ainoan pyhän motiivin takia; näemme vaivaa asiakkaidemme eduksi tuotteen kestävimmässä asennus jäljessä ja olemme valmiit menemään joskus jopa ns. harmaalle alueelle kalvon pysymisen suhteen asiakkaidemme etua ajatellen (tämä ilmaisu viittaa vain siihen, kuinka pitkälle piiloon viemme kalvon)

Teoriassa Restyling Point voisi ihan hyvin tehdä identtistä standardia, kuin valtaosissa asennusliikkeissä maailmanlaajuisesti, mutta tällöin Restyling Pointin asiakkaat eivät saisi mahdollisimman kestävästi asennettua tuotetta, nimenomaan silloin, kun auto saa epätavallisen kovaa rasitusta.

Restylingin ajatusmalli on poistaa asiakkailtamme pienimmätkin riskitilanteet jopa sellaisissa tilanteissa, kun autoa käytetään tai pestään vahingossa/tarkoituksella väärin. Konkretisoituna ovat esimerkiksi sellaiset alueet, kuten reunat, jotka on tapana ympäri maailman jättää tasopintaan. Syy tähän on asennuksen yksinkertaistaminen pienentäen asennustyön kustannuksia ja mindset “tehdään perushyvä” tai noudatetaan ns. “ Paretton lakia “

PPF asennus 2 img

Kokemuksella tiedämme kuinka eri tavoin autoja voidaan pestä autopesuloissa. Restyling Pointin “mindset” katsoo asiakkaan näkökulmasta, ottaen huomioon asiakkaan elämäntilanteet ja inhimilliset tilanteet. Ymmärrämme, että yksi rajallisista resursseista on aika, tämän takia aina ei ole aikaa tai resursseja pestä autoa käsinpesussa, vaan hektisen rutiinin ja tärkeimpien elämän prioriteettien takia on yksinkertaisesti helpompi pestä autoa koneessa. Juuri näidenkin seikkojen takia (vaikka konepesut eivät sisälly Restyling Pointin takuuseen),me silti  noudatamme ja kehitämme laatu standardejamme, joissa asiakkaan riskit minimoidaan jopa silloin, kun asiakas käyttää autoansa konepesussa.

Tilastollisesti ~70% asiakkaistamme teetettyään PPF palvelun Restylingillä myöntää jälkikäteen, että he käyttävät autoansa konepesussa säännöllisesti. Ja näiltä asiakkailta ei ilmene palautetta kalvon irtoamisesta, mm. juurikin sen takia, koska olemme jo minimoineet heidän riskit etukäteen, koska noin 90% asennettujen kalvojen reunoista on taitettu piiloon ja ne eivät yksinkertaisesti altistu painepesurin rasitteelle.

Myös visuaalinen näkökanta on tärkeä PPF kalvon asennus tavassa. Uskomme, että asennuksen täytyy olla mahdollisimman huomaamaton.

Autossa on n. 50 juoksumetriä reunoja. Restyling Pointin  yrityksen sisäisen kirjallisen laatustandardin myötä esim. koko auton PPF suoja teippauksessa yli 90% koko auton reunoista on piilossa ja turvassa rasitteista. Tämä on merkittävä hyöty ajatellen suojakalvon maksimaalista kestävyyttä, auton suojaa, ja huomaamattominta mahdollista asennusjälkeä.

PPF suojakalvon teknisillä ominaisuuksilla on omat fyysiset kyvyt ja rajoitteet. Loistavan kivenisku ja naarmujen kestävyytensä lisäksi kalvolla on rajat, joita se ei kykene ylittämään. Rajoitteet viittaavat siihen, voiko esim. sivupeiliä tehdä ilman saumoja yhdestä palasta, tai puskureita ja muita pyöreitä eri muotoisia osia yhdestä palasta ilman saumaa tai ilman venytys jälkiä. Kyse tässä kohtaa ei ole lainkaan ammattitaidon tasosta tai sen puutteesta. Kyse on ainoastaan materiaalin kyvyistä. Materiaalilla on omat fyysiset tekniset rajoitteet kuinka se voidaan asentaa pyöreisiin muotoihin. Näin ollen saumojen ja teippiliitosten olemassaolo esimerkiksi: puskureissa, peileissä, pyöreissä takakontessa, etuovissa jossa on tasopinnan keskellä sivupeili; saumojen ja liitosten olemassaolo on pakollista, jotta PPF kestää käytössä ja suojaa mahdollisimman hyvin asennus kohdetta. Saumat eivät koskaan saa mennä ns.päällekkäin, (ellei kyseessä ole matta PPF ja renkaan viereinen alue jossa vaaditaan ekstra hyvää suojaa ja välillä poikkeuksellisia ratkaisuja poikkeuksellisen kulutuksen takia) Pyöreissä ja haastavissa pinnoissa myös venytysjälkien pienimuotoinen mahdollisuus on mahdollista. Venytysjäljet on kuitenkin minimoitava ja mikäli kestävimmän tuotteen pysymisen merkeissä korinosan suojateippaus kannattaa tehdä yhdestä palasta, voi venytysjäljet olla tässä kohtaa kompromissi.

PPF kalvon saumat ovat aina puskusaumoja, joissa sallittu etäisyys kalvojen reunoista toisistaan on max 2 -3 mm. Yli 3 mm leveät saumat ja kalvottamaton alue ei ole Restyling Pointin standardien mukaan hyväksyttävää.

Käytämme nykyaikaisinta asennusmetodia, joka ei ole helpoimmasta tai edullisimmasta päästä, mutta se takaa laadukkaimman ja nopeimman lopputuloksen, sekä riskien minimoinnin asiakkaan omaisuuteen. Maksullisella lisenssi ohjelmalla muokkaamme jokaisen palan Restyling Pointin omien standardien mukaisesti, jotta saavutetaan asennuksen kautta asiakkaan ajoneuvoon mahdollisimman laadukas ja kestävä lopputulos.

Leikkuuohjelma PPF

Nämä asiat tehdään rakkaudesta ammattiin ja siitä uskosta, että asiakkaamme ovat meille korvaamattomia. Missiomme on palvella asiakastamme ja kehittää alaamme, jotta sen maine ja suosio kehittyisi, koska tällöin saavutetaan win-win myös asiakkaan näkökulmasta.

Jos välttäisimme vain rahasta, meillä ei olisi laatustandardeja ja asennetut tuotteet eivät pysyisi kohteissa. Alan ja tuotteen maine heikkenisi. Sekä asiakas saisi heikkolaatuista vastinetta rahoilleen.

Takuuehdoissa päivitämme jatkuvasti uusien tilanteiden myötä tärkeitä asioita asiakkaalle, jotta asiakas tietäisi, mitä odottaa ja mihin varautua. Tarkoituksemme on olla totaalisen läpinäkyviä ja antaa asiakkaalle selkeät tiedot ennakointiin.

PPF kalvo ei kykene pysymään terävissä kohoumissa tai pokkauksissa. Esimerkkitilanteita:

Mercedes-Benz G-sarja 1
Mercedes Benz G sarja 2

Mercedes-Benz G Wagonin etusumuvalon kulmassa on terävä kohouma, sen joutuu jättää auki kalvottamatta, koska siinä ei kalvo pysy. Toinen vaihtoehto on, ettäsitä ei aukaista ja sen ympärille jää iso ilmatasku, jos se on asiakkaalle ok.

Mercedes-Benz G katto

Tiiviissä tiivisteissä kalvoa ei aina voida viedä tiivisteen alle. Joillakin tiivistellä tapahtuu liian voimakasta hankausta kalvoon, joka vaikuttaa kyseisen kalvoreunan adheesioon.

Mercedes parkkitutka

Syvemmät parkkitutkat aina aukileikataan, ellei asiakas sitä erikseen pyydä olla leikkaamatta. Näin syvissä parkkitutkissa jää muuten iso ilmatasku, joka voi vaikuttaa parkkitutkan toimintaan. Aukileikatun parkkitutkan kalvon reunalla on mahdollisuus vaurioitua, jos käytetään vääriä pesumenetelmiä tai tapahtuu luonnollista kulumaa auton käytössä.

PPF suojakalvon alle voi asennuksen aikana päästä muutamia pölyhiukkasia, joka on normaali ilmiö. Restyling Pointin vastuulla on minimoida kaikin tavoin pölyn pääsemistä kalvon alle, mutta joskus inhimillisen käsityö ominaisuuden takia niitä voi jäädä kalvon alle.

Mikäli käytetty auto suojateipataan, siinä olleet kiveniskut ja naarmut jäävät näkyviin. Hennoimmat pesunaarmut PPF kalvo piilottaa täysin, muttei syviä naarmuja.

Maalinsuojakalvo-kaytetyssa-autossa

Elinikäinen AfterCare huolto-ohjelma

Perinteisten takuuehtojen lisäksi olemme luoneet PPF asiakkaillemme ilmaisen huolto-ohjelman. Vuosien ajan olemme toteuttaneet elinikäistä AfterCare huolto-ohjelmaa PPF asiakkaillemme ilmaiseksi. Tämä on individuaalinen tuotteen huolto-toimenpide. Tämä huolto toimenpide koskee vain kalvon irtoamista, joka syntyy luonnollisen tuotteen kulumisen / tahallisen tai tahattoman käytön ansiosta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos asiakas pesee autoansa väärin liian läheltä painepesurilla ja aiheuttaa kalvolle vauriota, niin me leikkaamme esteettisesti näkyvän irronneen palan pois. Korjaustoimenpide saa kestää max 5-10 min, eikä korjaustoimenpiteeseen sisälly paikkapalan tai muun paikkauksen asennus-/liimaus-prosessia. Tai jos renkaiden tasolla ja viereisillä alueilla asennetut PPF suojakalvot irtaantuvat tai muuttavat ulkonäköä ruman näköisiksi, leikkaamme asiakkaan toivomat kohdat pois.

AfterCaren huolto – ohjelman tarkoitus on antaa asiakkaille helppous PPF kalvon käyttöön, koska tiedämme tuotteen faktat ja kerromme PPF tuotteen todellisista käyttömahdollisuuksista ja sitä kautta turvaamme asennetun PPF kalvon edustuskelpoista ulkonäköä ja kuntoa.

AfterCare huolto korjauksissa asiakas ei maksa vahingoitetun alueen pois leikkaamisessa. Korjaustoimenpiteen voi tulla suorittamaan varaamatta aikaakin, mutta tällöin asiakas saattaa joutua odottamaan riippuen asennus tilanteesta. Paras on sopia AfterCare huollon korjaus hetki liikkeen kanssa ennakkoon.

Restyling Pointin PPF AfterCare huolto ohjelma toimii eliniän sille asiakkaalle siihen autoon, joka on siihen PPF asennuksen alunperin Restylingiltä ostanut.

AfterCare huolto-ohjelmaa ei voi siirtää omistajanvaihdoksen myötä. Auton omistajavaihdoksen jälkeen toimii normaali tuotten/palvelun takuu.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Restyling Point AfterCare

Peruutueshdot ja maksu

1. Peruutusehdot

1.1. Kun kyseessä on pienempi PPF palvelu, eli yksittäisen korinosan teippaus(esim. lastaus-suoja, sisä kynnykset, ajovalot, tms pienimuotoinen homma): voit siirtää varaamaasi aikaa tai peruuttaa ajanvarauksen veloituksetta, kun teet sen viimeistään 48 tuntia ennen varattua aikaa. Aikojen muuttaminen tai peruuttaminen onnistuu kolmella eri tavalla:

1.2. Varattu aika on peruttava vähintään 48 tuntia ennen vastaanottoajan alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai kokonaan peruuttamattomasta ajasta pidätämme oikeuden veloittaa varatun palvelun täyden hinnan.

2. Ennakkomaksu

2.1. Koko auton PPF suojakalvotuksesta otetaan 50% ennakkomaksu projektista ajanvarauksen yhteydessä.

2.2. PPF suojateippauksissa leikkaamme lisenssi ohjelmalla kaavat ennakkoon ja perkaamme ne valmiiksi asennusta varten, sen automallin/lisävaruste mallin mukaan/valokuvien mukaan, mitkä asiakas on meille tässä kohtaa toimittanut, jos autoa ei hänellä vielä ole. Noudatamme kustannustehokasta ja ennakkoon valmistavaa toimintatapaa, jotta asiakkaiden aikataulut pitäisivät ja suoritettujen palvelujen hinnat olisivat kohtuullisia.
Tämän takia individuaalisesti ajoneuvoa varten valmistettava käsin muokattuja
kalvoja ei voida asentaa muuhun merkkiin tai malliin.

2.3. Mikäli asiakas peruu tilauksen vahvistettuaan tilausvahvistuksen ja olemme tuolloin jo ehtineet laittaa peruuttamattomat ennakkovalmistelu toimenpiteet käyntiin, Restyling Point Oy:llä on oikeus veloittaa materiaalin hankinnasta sen muokkauksesta aiheutuneet kulut ja asiakas saa itselleen tilatun materiaalin, eikä rahoja palauteta takaisin. Kuluja ovat yleensä materiaalikulut + rahtikulut, kaavojen muokkaus ja kalvojen leikkuu + perkuutyöt.
Joissakin tapauksissa materiaali tilataan ennakkoon määrämittaisen, eikä sitä voida palauttaa maahantuojalle. Nykypäivänä logistiikan viiveet ovat pitkät, sen takia materiaali on aina tilattava ajoissa.

3. Maksu sen jälkeen, kun auto on luovutettu asiakkaalle valmiina. Maksuna toimii korttimaksu ja tilisiirto. Lasku onnistuu asiakkaille, joilla on asiakashistoriaa Restyling Pointilla. Meillä ei ole erämaksumahdollisuutta.

PPF Asennuksen jälkeen

Saatuasi auton valmiina on tärkeää tutustua pesuohjeisiin ja yleisvinkkeihin
ja huomioida takuuehdot

Haluatko, että työ tehdään vastuuntuntoisesti, aikataulussa ja parhaalla vastineella rahoillesi?
Kysy tarjous Restyling Pointin ammattilaisilta, jotka tekee tätä laatustandardeilla, arvoilla ja rakkaudella.

WhatsApissa: +3580445050624

Puhelin: +3580445050624

Sähköpostilla: [email protected]

Restyling Point Oy – Pohjoismaiden kärki teippaus ja suojauskäsittelyissä